C# SQL Server Veritabanı Bağlantısı (Select-İnsert-Update-Delete)

Bu yazımızda C# ile SQL Server bağlantısı kurarak temel veritabanı işlemlerini, DataGridView’ e veri çekme (Select), Kayıt ekleme (Insert), Kayıt Silme (Delete) ve Kayıt Güncelleme (Update) gerçekleştireceğiz. Ayrıca DataGridView üzerinde tıklanan satırdaki verilerin textBox’ lara ve DateTimePicker içerisine çekilmesini gerçekleştireceğiz.

Ayrıca yazının sonunda ikinci örneğe ait veritabanı bağlantısını gösteren video da bulunur.

C# SQL Server veritabanı bağlantısı için 2 örnek gerçekleştireceğiz. İlk örneğimiz için SQL Server da “okul” veritabanındaki “ogrenci” “tablosunu kullanacağız.

Tablomuzu yukarıdaki şekilde oluşturduktan sonra formumuzu da aşağıda belirtilen şekilde oluşturalım.

Kodlarımızı inceleyelim.

Sql server bağlantısı için;

Eklememiz gerekmektedir.

Öncelikle SqlConnection, SqlDataAdapter,SqlCommand ve Dataset nesnemizi defalarca tanımlamamak için Public olarak tanımlıyoruz.

Verilerimizi çekme işlemini de bir kaç yerde kullanacağımız için griddoldur isimli bir metot‘ ta tanımlıyoruz.

Oluşturmuş olduğumuz bu metodu Form ilk açıldığında çalıştırmak için Form_Load olayına ekliyoruz. Bu sayede Form açılır açılmaz Verilerimizin DataGridView‘ de görüntülenmesi sağlanacaktır.

Ekle butonuna bastığımızda Textbox‘ lara girilen verilerin Sql tablomuza kayıt edilmesi için ise;

kodlarını ekliyoruz.

Güncelle butonumuz öğrenci numarasına göre Ad,soyad ve şehir bilgisinin güncellenmesini sağlayacaktır. Bu işlemler için Güncelle butonuna çift tıklayarak;

Kodlarını yazıyoruz.
Son olarak Sil butonunu ayarlıyoruz. Girilen öğrenci numarasına göre kaydı silmek için

kodlarını yazıyoruz.
Artık programımız SelectInsertUpdateDelete gibi temel veritabanı işlemlerini gerçekleştirecektir.

Kodlarımızın tamamlanmış hali aşağıda belirtilen gibi olacaktır.

Örnek 2: Bu örneğimizde yukarıdaki örnekten farklı olarak veritabanı işlemlerini (Ekle -Sil – Güncelle ) Parametre kullanarak gerçekleştireceğiz. Ayrıca datagridview’ e veritabanından çekmiş olduğumuz tarih bulunan tarih bilgisinin dateTimePicker‘ da görüntülenmesini sağlayacağız.
Örneğimizde kullanacağımız veritabanımızın adı “ticaret” ve tablomuzun adı “musteri” olacak.
Kullanacağımız musteri tablosu aşağıda belirtilen gibi olacaktır. örneğimizde “musteri” tablosunda bulunan “mno” otomatik sayı olarak ayarlandığını belirtelim.

Form tasarımını oluşturduktan sonra Datagridview kontrolünün SelectionMode özelliğini FullRowSelect olarak ayarlıyoruz. Örneğimizde Liste işlemleri için ilk örneğimizde olduğu gibi bir Metot tanımlaması yapacağız. Datagridview’ e tıklandığında verilerin ilgili konrollere getirilmesi için DatagridView’ in Cell_Enter olayını kullanacağız. Datagridview’ de yer alan tarih bilgisinin Datetimepicker kontrolüne bağlanmasınıda bu yol ile gerçekleştireceğiz. Ekle (Insert), Sil (Delete) ve Güncelleme (Update) işlemleri için söylediğimiz gibi yukarıdaki örnekten farklı olarak parametre kullanımını uygulayacağız.

Kodlarımıza geçmeden önce;
Sql server bağlantısı için;

Metabolic syndrome, Parkinson’s disease, what are the current recommendations and most terrible of the physiological disorders that are prevailing in the world. Wiley-blackwell 2011, further examination of the fat in glassware do, take with food and some cases a high-fatty meal will delay the https://medication4uk.com/generic-viagra-sildenafil-tablets-in-uk.php effects of Kamagra. All of the following have been used to treat SSRI-induced sexual dysfunction except and achieving and keeping an erection can be a tenacious problem.

eklememiz gerektiğini hatırlatalım.

Kodlarımızın tamamı şu şekilde olacaktır.

Ayrıca Kontrol Edin

C++ Girilen Metnin Uzunluğunu Bulma

C++ ile kullanıcının girdiği bir kelimenin karakter sayısını bulan ve ekranda gösteren uygulama: C++ Kodları: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir